CeGe Green

Vi vill att det ska vara enkelt och effektivt att foga PVC-material. Därför har vi tagit fram en ny miljövänlig kallsvetsvätska: CeGe Green. 

Den finns i olika kvalitéer för fogning av golv, rör och profiler. 

CeGe Green innehåller inga högflyktiga lösningsmedel och är därför från hälsosynpunkt beydligt bättre att använda. Ingen andningsmask behövs och har samma hälsoklassning som diskmedel.

CeGe Green är inte brandfarlig och har inga restrektioner för transport och förvaring. Det är ingen risk för antändning av gaser i arbetsområdet.

Öppnad tub kan återförslutas och användas senare, inga specialmunstycken som torkar igen

CeGe green härdar långsamt. Detta har visat sig vara en fördel då man kan göra efterjusteringar eftersom fogen inte ”hugger” direkt. Vidare kan man enkelt torka av eventuellt överflöd/spill direkt innan påverkan skett.

Vi rekommenderar att man väntar minst ett dygn innan man belastar fogen. Styrkan ökar med tiden och full styrka uppnås efter en till fyra veckor och då är man i klass med vad man kan åstadkomma med varmfogning.

Även om kallsvets främst används för heterogena och skummade golv har vi med CeGe Green också haft stor framgång vid fogning av homogena golv och den fugerar även på rör och profiler

Instruktionsfilm

Instruktionsmanual

Datablad

Instruktionsfilm