Svetstråd och Övrig fog

Se alla möjligheter med PVC-fog

Vi kan leverera två typer av fogprodukter: kemfog eller svetstråd

  • Kemfog, kemsvets eller kallsvets är en fogvätska som i kallt tillstånd ”smälter ihop” de PVC-ytor som skall sammanfogas och man får en praktiskt taget osynlig skarv.
  • Vi har tre olika kvalitéer kemfog avsedda för golv, vägg eller tätning i våta utrymmen.
  • Som standard levererar vi till olika butikskedjor och golvföretag 24 respektive 20 tuber om 50 eller 100 ml i presentativ vit kartong.
  • Trådsvetsning är en metod som fordrar värmepistol och trådens färg anpassas till materialet som skall fogas. Tillverkas endast på beställning.
  • Vår tråd används i regel som svetstråd, men är oerhört stark och används även som draglina och kan fås i olika diametrar och färger.

CeGe Floor & Fix

Lösningsbaserad kemfog för fogning av golv och vägg som smälter PVC materialet samtidigt som lösningsmedlet avdunstar.

Svetstråd

Trådsvetsning är en metod som fordrar värmepistol och trådens färg anpassas till materialet som skall fogas. Tillverkas endast på beställning.

CeGe Seal

Lösningsbaserad kemfog som fäster och tätar i våtrum mot PVC material, stosar, runt genomföringar och skruv.

Nya CeGe Green

En miljömässigt betydligt bättre kemfog för fogning av i första hand PVC golv. ”Limmet” penetrerar in i golvplasten istället för att avdunsta till omgivningen. Är ej brandfarlig och torkar ej in i tuben.